Hizmet Alanları

Plase Click Duygusal Markalaşma Eğitimlerimiz
Güven ve Duygu Skoru Yönetimi” çerçevesinde işlenen müzikle uygulamalı iletişim, çalışan bağlılığı ve ilişki yönetimi eğitimleridir.
Katılımcıların uygulamalı bir ortamda aktivitelere katılmalarını, psikolojik/biyolojik farkındalıklar çerçevesinde konuşup tartışarak kalıcı sonuçlara ulaşmalarını amaçlar.

İnteraktif Seminer Konuşmalarımız
İhtiyaca yönelik ve akılda kalacak şekilde tasarlanmış seminer sunumlarıdır. Dinleyicilerin hayatlarına dokunarak davranış değişikliği yaratacak samimi bir hikaye yaratmayı amaçlar.